KM 80 +

Prispallen.
Vänster Anita på 2a plats, mitten Orvar på 1a  plats, höger Uno på plats 3
Prispallen. Vänster Anita på 2a plats, mitten Orvar på 1a plats, höger Uno på plats 3