Styrelsen

 Styrelsen i Tidaholms bouleförening

Ordf: Thor-Allan Tullsjö                 thor-allan@telia.com     

                                                          Tel.0706-058997  

Kassör: Britt Nilsson                       brittnilsson39@gmail.com

                                                           Tel. 0707-871470

Sekr: Hillevi Johansson                  hillevima@gmail.com

                                                          Tel. 0738005478

 Rune Johansson                           12616@telia.com

                                                          Tel. 0703505661 

 v. ordf. Lena  Falk-Johansson       lena55johan@gmail.com

                                                       Tel. 0735-553577