Styrelsen i Tidaholms bouleförening TBF

2024

  Ordf.       Thor-Allan Tullsjö          thor-allan@telia.com              070 - 605 89 97

  Kassör    Britt Nilsson                   brittnilsson39@gmail.com    070 - 787 14 70

  Sekr.        Kerstin Bender              kerstin.bender2@gmail.com 070 - 869 64 58        

  Ledam.    Rune Johansson          12616@telia.com                     070 - 350 56 61

   "  v.ordf. Lena Falk Johansson   lena55johan@gmail.com       073 - 555 35 77

Styrelsen