Fotoalbum

2010-05-20. THOR-ALLAN INFORMERAR OM UTEBANORNA PÅ  MEDLEMSMÖTET INFÖR BESLUTET.
2010-05-20. THOR-ALLAN INFORMERAR OM UTEBANORNA PÅ MEDLEMSMÖTET INFÖR BESLUTET.
2010-06-16. GUNNAR PETTERSSON, THOR-ALLAN TULLSJÖ OCH uLLA tULLSJÖ HÄMTADE DESSA PLATTOR FRÅN NILS KÄCK.
2010-06-16. GUNNAR PETTERSSON, THOR-ALLAN TULLSJÖ OCH uLLA tULLSJÖ HÄMTADE DESSA PLATTOR FRÅN NILS KÄCK.
2010-06-16. THOR-ALLAN O GUNNAR TAR IGEN SIG
2010-06-16. THOR-ALLAN O GUNNAR TAR IGEN SIG
2010-06-18. GUNNAR O THORALLAN HÄMTAR PLATTOR VID FOLKETS PARK
2010-06-18. GUNNAR O THORALLAN HÄMTAR PLATTOR VID FOLKETS PARK
2010-06-18. AVLASTAT AV GÖRAN, THOR-ALLAN OCH GUNNAR, ULLA KÖRDE
2010-06-18. AVLASTAT AV GÖRAN, THOR-ALLAN OCH GUNNAR, ULLA KÖRDE
2010-06-28. THOR-ALLAN HAR TAGIT EMOT LEIF TENGROTH MED GRÄVMASKINEN SAMT STAKAT UT GRÄVYTORNA. GRÄVARBETET BÖRJAR I MORGON 29/6-2010 KL 07.00.
2010-06-28. THOR-ALLAN HAR TAGIT EMOT LEIF TENGROTH MED GRÄVMASKINEN SAMT STAKAT UT GRÄVYTORNA. GRÄVARBETET BÖRJAR I MORGON 29/6-2010 KL 07.00.
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29. Trädfällning
2010-06-29. Trädfällning
2010-06-29. THOR-ALLAN TILL HÖGER BEGRUNDAR ETT SKICKLIGT UTFÖRT ARBETE
2010-06-29. THOR-ALLAN TILL HÖGER BEGRUNDAR ETT SKICKLIGT UTFÖRT ARBETE
2010-06-29. TRÄDEN ÄR BORTFORSLADE. ÖPPET OCH LJUST.
2010-06-29. TRÄDEN ÄR BORTFORSLADE. ÖPPET OCH LJUST.
2010-06-29
2010-06-29
2010-06-29. sAND LÄGGS INTILL HALLEN DÄR DET SKALL LÄGGAS PLATTOR
2010-06-29. sAND LÄGGS INTILL HALLEN DÄR DET SKALL LÄGGAS PLATTOR
2010-06-29. GOTT ARBETE GJORT FÖRSTA DAGEN
2010-06-29. GOTT ARBETE GJORT FÖRSTA DAGEN
2010-06-30
2010-06-30
2010-06-30. HÄMTAR STENMJÖL O-8 I SJOGERDALA GRUSTÄKT.
2010-06-30. HÄMTAR STENMJÖL O-8 I SJOGERDALA GRUSTÄKT.
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01. GUNNAR, GÖRAN. ORVAR, MATS HAR HÄMTAT PLATTOR FRÅN UNO CARLSSON  VARPALIDEN
2010-07-01. GUNNAR, GÖRAN. ORVAR, MATS HAR HÄMTAT PLATTOR FRÅN UNO CARLSSON VARPALIDEN
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-01. ARBETSDAG 3 ÄR AVSLUTAD. DET ÅTERSTÅR CA 5 ARBETSTIMMAR FÖR ENTREPRENÖREN
2010-07-01. ARBETSDAG 3 ÄR AVSLUTAD. DET ÅTERSTÅR CA 5 ARBETSTIMMAR FÖR ENTREPRENÖREN
2010-07-01
2010-07-01
2010-07-02
2010-07-02
2010-07-02
2010-07-02
2010-07-02
2010-07-02
2010-07-02. Grovarbetet slutfört. Nu är det finliret med sarger, snören, plattor där borden skall vara mot hallen.Även arbete med att få iordning runt banorna kvarstår.
2010-07-02. Grovarbetet slutfört. Nu är det finliret med sarger, snören, plattor där borden skall vara mot hallen.Även arbete med att få iordning runt banorna kvarstår.
2010-07-06. GUNNAR PETTERSSON VATTNAR BANORNA INFÖR YTTERLIGARE SLADDNING OCH PADDNING.
2010-07-06. GUNNAR PETTERSSON VATTNAR BANORNA INFÖR YTTERLIGARE SLADDNING OCH PADDNING.
2010-07-06. THOR-ALLAN TULLSJÖ PADDAR EN AV MÅNGA VÄNDOR.
2010-07-06. THOR-ALLAN TULLSJÖ PADDAR EN AV MÅNGA VÄNDOR.
2010-07-06. BIL PÅ BOULEBANORNA. SLADDNING PÅGÅR
2010-07-06. BIL PÅ BOULEBANORNA. SLADDNING PÅGÅR
2010-07-06. SLADDNING PÅGÅR
2010-07-06. SLADDNING PÅGÅR
2010-07-08. GUNNAR OCH THOR-ALLAN SÅGAR TILL SARGER TILL UTEBANORNA
2010-07-08. GUNNAR OCH THOR-ALLAN SÅGAR TILL SARGER TILL UTEBANORNA
2010-07-08. GUNNAR OCH THOR-ALLAN FIXAR SARGER TILL UTEBANORNA
2010-07-08. GUNNAR OCH THOR-ALLAN FIXAR SARGER TILL UTEBANORNA
2010-07-08 THOR-ALLAN OCH GUNNAR SÅGAR TILL SARGER
2010-07-08 THOR-ALLAN OCH GUNNAR SÅGAR TILL SARGER
2010-07-08. GUNNAR KLYVER VIRKE TILL SARGER.
2010-07-08. GUNNAR KLYVER VIRKE TILL SARGER.
2010-07-12. STIG, INGEMAR, KARL-EVERT OCH RUNE
2010-07-12. STIG, INGEMAR, KARL-EVERT OCH RUNE
2010-07-12.RUNE, THOR-ALLAN, INGEMAR O STIG HAR SATT IHOP DEL AV SARGEN NÄRMAST  HALLEN.
2010-07-12.RUNE, THOR-ALLAN, INGEMAR O STIG HAR SATT IHOP DEL AV SARGEN NÄRMAST HALLEN.
2010-07-12. STIG, THOR-ALLAN. RUNE, INGEMAR OCH KARL-EVERT
2010-07-12. STIG, THOR-ALLAN. RUNE, INGEMAR OCH KARL-EVERT
2010-07-12. FIKAPAUS, THOR-ALLAN, KARL-EVERT, RUNE, INGEMAR OCH STIG
2010-07-12. FIKAPAUS, THOR-ALLAN, KARL-EVERT, RUNE, INGEMAR OCH STIG
2010-07-12. SARGLÄGGNING PÅBÖRJAS. RUNE, KARL-EVERT, INGEMAR OCH STIG
2010-07-12. SARGLÄGGNING PÅBÖRJAS. RUNE, KARL-EVERT, INGEMAR OCH STIG
2010-07-12. SARGEN NÄRMAST HALLEN NÄSTAN KLAR IDAG.
2010-07-12. SARGEN NÄRMAST HALLEN NÄSTAN KLAR IDAG.
2010-07-13. KARL-EVERT, STIG OCH GUNNAR JUSTERAR SARGEN.
2010-07-13. KARL-EVERT, STIG OCH GUNNAR JUSTERAR SARGEN.
2010-07-13. SARGERNA PÅ PLATS.
2010-07-13. SARGERNA PÅ PLATS.
2010-07-13
2010-07-13
2010-07-13
2010-07-13
2010-07-13, KARL-EVERT, GÖRAN, STIG, GUNNAR OCH THOR-ALAN FINJUSTERAR RUNT BANAN
2010-07-13, KARL-EVERT, GÖRAN, STIG, GUNNAR OCH THOR-ALAN FINJUSTERAR RUNT BANAN
2010-07-13. SAMTLIGA SARGER PÅ PLATS.
2010-07-13. SAMTLIGA SARGER PÅ PLATS.
2010-07-19. Thor-Allan och Gunnar
2010-07-19. Thor-Allan och Gunnar
2010-07-19. Orvar, Göran och Ingemar
2010-07-19. Orvar, Göran och Ingemar
2010-07-19
2010-07-19
2010-07-19. Plattläggning påbörjad
2010-07-19. Plattläggning påbörjad
2010-07-19.
2010-07-19.
2010-07-21. JAN CARLSSON SLADDAR BANORNA EN SISTA GÅNG.
2010-07-21. JAN CARLSSON SLADDAR BANORNA EN SISTA GÅNG.
2010-07-21
2010-07-21
2010-07-22. LENNART, INGEMAR, ORVAR OCH GÖRAN KÖR UT YTGRUSET.
2010-07-22. LENNART, INGEMAR, ORVAR OCH GÖRAN KÖR UT YTGRUSET.
2010-07-22. THOR-ALLAN OCH GUNNAR SER NÖJDA UT UNDER DAGENS ARBETE MED YTGRUSET.
2010-07-22. THOR-ALLAN OCH GUNNAR SER NÖJDA UT UNDER DAGENS ARBETE MED YTGRUSET.
2010-07-22. NU ÄR  DET BARA LINOR MELLAN BANORNA SOM SAKNAS. ALLA ÄR VÄLKOMNA OCH TRÄNA/SPELA PÅ SÖNDAG 25/7. KL 10.00
2010-07-22. NU ÄR DET BARA LINOR MELLAN BANORNA SOM SAKNAS. ALLA ÄR VÄLKOMNA OCH TRÄNA/SPELA PÅ SÖNDAG 25/7. KL 10.00
2010-07-25. PROVSPEL FÖRSTA GÅNGEN. DET HAR REGNAT IHÅLLANDE HELA MORGONEN. 32 MM REGN PÅ HELA DAGEN
2010-07-25. PROVSPEL FÖRSTA GÅNGEN. DET HAR REGNAT IHÅLLANDE HELA MORGONEN. 32 MM REGN PÅ HELA DAGEN
2010-07-25. KARL-EVERT, MARIETTE, BRITT-MARIE, PER-OLOF, EWY
2010-07-25. KARL-EVERT, MARIETTE, BRITT-MARIE, PER-OLOF, EWY
2010-07-25.BERTIL, ORVAR, LENNART, GÖRAN
2010-07-25.BERTIL, ORVAR, LENNART, GÖRAN
2010-07-25. GUNNAR OCH ROSE-MARIE
2010-07-25. GUNNAR OCH ROSE-MARIE
2010-07-25.
2010-07-25.
2010-07-27. GUNNAR OCH THOR-ALLAN LÄGGER DE SISTA PLATTORNA
2010-07-27. GUNNAR OCH THOR-ALLAN LÄGGER DE SISTA PLATTORNA
2010-07-27
2010-07-27
2010-07-27. GUNNAR TVÄTTAR PLATTORNA MED/FÖR HÖGTRYCK.
2010-07-27. GUNNAR TVÄTTAR PLATTORNA MED/FÖR HÖGTRYCK.

PLANERINGEN MED UTEBANOR BÖRJADE REDAN DAGEN EFTER FÖRENINGEN HADE KÖPT FASTIGHETEN 2007-12-27.
2010-05-20 BESLÖT MEDLEMMARNA ATT BYGGA UTEBANORNA
DET FYSISKA ARBETET MED UTEBANORNA BÖRJADE              2010-06-16