Bokningar

Spel- och hyresavgifter:

För dem som inte är medlemmar i Tidaholms bouleförening

Boulespel     i hallen och på utebanor         

50 kr/ person o gång

Hyra av hela hallen

 inkl  boulespel                   50 kr/ person o gång 

Då måste man vara minst 6 betalande

Instruktör på plats 100kr/h  

Hyra av cafeterian                    300 kr/ gång

(kök och serveringslokal)                                                                 

Städning:

Lämna lokalen i det skick den var när ni kom!

Föreningens kontaktpersoner för bokningar:

Ann-Catrine Gustavsson Nyström 

0705 - 46 90 24

Tore Gustavsson  

0706 - 40 18 80