KM TRIPPEL 2020-10-04

Dagens prispall
1or mitten Lindali,tuvali och Ted, 2or vänster  Hasse, Britt-Marie, Rune, 3or höger, Mariette, Ewy och Thor-Allan
Dagens prispall 1or mitten Lindali,tuvali och Ted, 2or vänster Hasse, Britt-Marie, Rune, 3or höger, Mariette, Ewy och Thor-Allan