Pro trippel

Bästa TBF lag för dagen, Göran, Pia och Kurt
Bästa TBF lag för dagen, Göran, Pia och Kurt
Dagens vinnare. Lars, Inger och Arne.
Dagens vinnare. Lars, Inger och Arne.
Dagens prispall. Från vänster dagens 2or  Alf, Lars-Erik och Lars. I mitten dagens vinnare Lars, Inger och Arne. Till höger 3orna för dagen Claes, Anita och Rolf
Dagens prispall. Från vänster dagens 2or Alf, Lars-Erik och Lars. I mitten dagens vinnare Lars, Inger och Arne. Till höger 3orna för dagen Claes, Anita och Rolf

Bilderna är tagna av Thor-Allan Tullsjö